Produktion och projektledning. Inspirationsmagasinet Upplev som delas ut på bland annat turistbyråer runt om i Södra Bohuslän. Detta har producerats av Intryck varje år sedan 2010.

Se magasinet här